Na uw akkoord wordt uw document voorgelegd aan de vertaalspecialist die wij voor de betreffende taal, het vakgebied en het type document het meest geschikt achten. Dat kan een intern technisch vertaler zijn, of een van de technisch vertalers in ons externe netwerk.

De vertaling wordt vervolgens gereviseerd door een tweede vertaler en voor de overeengekomen deadline in de oorspronkelijke opmaak naar u verzonden.

Op basis van de documenten die u ter vertaling aanlevert en uw eventuele feedback op ons product, stellen wij een geautomatiseerd terminologiebestand samen dat na verloop van tijd vele honderden technische en bedrijfsspecifieke termen kan omvatten. Dit bestand zullen wij u te gelegener tijd ter beschikking stellen, zodat u het voor eventuele aanpassingen kunt voorleggen aan de technische specialisten binnen uw onderneming. Bovendien kan een dergelijk meertalig bestand goede praktische diensten bewijzen, bijvoorbeeld in de communicatie met uw relaties in het buitenland.