Onze organisatie is geheel ingericht op het verzorgen van vertalingen van technische signatuur. Dat betekent onder meer dat wij beschikken over een groot aantal vertalers die vertrouwd zijn met technisch vertaalwerk, hetzij als echte specialisten hetzij als allround technisch vertaler. Daarnaast maken wij gebruik van verscheidene geautomatiseerde oplossingen voor terminologiebeheer, die het ons mogelijk maken klantspecifieke woordenlijsten aan te leggen – eventueel op basis van uw eigen feedback – en ons zo te ontwikkelen tot een echte vertaalpartner van iedere afzonderlijke klant.

ONZE VERTALERS
Gezien het immens brede vakgebied dat door de term ‘technisch’ wordt gedekt, maken wij in veel gevallen gebruik van allround technisch vertalers, d.w.z. taalspecialisten met een indrukwekkende staat van dienst in het vertalen van teksten van velerlei aard – van autotechniek tot ziekenhuisappartatuur. In zeer specifieke gevallen kunnen we uw tekst ook voorleggen aan een superspecialist. Onze vertalers worden zorgvuldig gescreend op basis van twee hoofdcriteria: technisch inzicht en taalkundige kwaliteit. Beide zijn immers even belangrijk om een tekst te kunnen produceren die niet leest als een vertaling, taalkundig correct is en de lezer een helder, geloofwaardig en betrouwbaar beeld geeft van het onderwerp. Wij zorgen er dan ook voor dat beide kwaliteiten in gelijke mate aanwezig zijn in de vertalers die we voor uw opdracht inzetten.

Voor de talen Nederlands, Engels en Frans maken wij in de meeste gevallen gebruik van onze interne technisch vertalers. Heeft u een document dat naar een andere taal moet worden omgezet, of dat in een andere taal is opgesteld, dan schakelen wij daarvoor een van de vertalers in uit ons omvangrijke externe netwerk. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *